HỘI THẢO THÔNG TIN VÀ TẬP HUẤN: BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ TRONG QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI CÁC CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

HỘI THẢO THÔNG TIN VÀ TẬP HUẤN: BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ TRONG QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI CÁC CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE

October 29, 2019 @ 8:30 AM - 11:00 AM

Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử trong Quan hệ hợp tác với các Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe của Tiểu ban Trang thiết bị Y tế và Chẩn đoán (MDDSC) thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã được thông qua và chính thức đi vào hiệu lực vào ngày 2 tháng 10 năm 2019. Để đảm bảo việc áp dụng đồng bộ và công bằng Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử này giữa các thành viên EuroCham MDDSC cũng như các Nhà phân phối, EuroCham MDDSC trân trọng tổ chức Hội thảo Thông tin và Tập huấn, và kính mời Nhà phân phối của các công ty thành viên EuroCham MDDSC cử 2 đại diện là Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng Pháp chế/Tuân thủ/Tài chính/Kinh doanh/Marketing tới tham dự và trao đổi thêm chi tiết về Bộ Quy tắc này.

Danh sách công ty thành viên EuroCham MDDSC và tài liệu Bộ Quy tắc đã được đăng tải tại: https://www.eurochamvn.org/Sector_Committees/Medical_Devices_Diagnostics​

Ngôn ngữ của buổi Hội thảo: tiếng Việt; tài liệu sẽ được cung cấp bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

Hội thảo này chỉ dành cho Khách mời.

Details

Date:
October 29, 2019
Time:
8:30 AM - 11:00 AM

Venue

Sofitel Plaza Saigon, 17 Le Duan Street, District 1, HCMC